Warsztaty Czwartek 26.IV.2018

Weronika Skalska, Kosma Kalamarz (sala nr 40)

15:00 – 16:30 – Klasy I-III

16:45 – 18:15 – Klasy IV-VI

Piotr Tłustochowicz, Michał Rorat (sala nr 53)

15.00 – 16.30 – przedszkola

16.45 – 18.15 – klasy VII – gimnazja

Wszyscy instruktorzy (sala nr 40)

18.30 – 20.00 – szkoły średnie

Warsztaty Piątek 27.IV

Piotr Tłustochowicz, Michał Rorat (sala nr 53)

9.00 – 10.00 – przedszkola

10.15 – 11.15 – klasy VII – gimnazja

Weronika Skalska, Kosma Kalamarz (sala nr 40)

9.00 – 10.00 – klasy I – III

10.15 – 11.15 – klasy IV – VI

Wszyscy instruktorzy (sala nr 40)

11.30 – 12.30 – szkoły średnie

Próba orkiestry bez wokalistów – godzina 14.00 (sala widowiskowa)

Sobota 28.IV.2018

Próba Orkiestry Festiwalowej z wokalistami (sala widowiskowa)

9:00 – 10:00 – Przedszkola

10:00 – 11:00 – Klasy I-III

11:00 – 12:00 – Klasy IV-VI

12:00 – 13:00 – PRZERWA

13:00 – 14:00 – VII, Gimnazja

14:00 – 15:00 – szkoły średnie

Niedziela 29.04.2018

Próba generalna wszystkich – 13.30 (sala widowiskowa)

Strat koncertu finałowego Festiwalu Nasz Talent – godzina 17.00