Myszkowski Uniwersytet Trzego Wieku

Myszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Dźwiękiem dojrzeć do jesieni” – spotkanie poetycko-muzyczne