Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Kliknij aby przesłuchać zaznaczony tekst! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dla zadania pn. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA PRZEBUDOWĘ WNĘTRZA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MYSZKOWIE ORAZ NA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD TĄ DOKUMENTACJĄ

18 lut 2019 | Aktualności

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Kliknij aby przesłuchać zaznaczony tekst!