Klub Plastyków Nieprofesjonalnych

Został założony w 1977 roku. Zrzesza obecnie wiele osób uprawiających różne formy twórczości plastycznej i rękodzielniczej: malarstwo olejne i akwarelowe, grafikę, papieroplastykę, malarstwo witrażowe, hafciarstwo, koronkarstwo, rzeźbę, ceramikę i inne. Klub posiada własną, pracownię plastyczną oraz galerię, gdzie co miesiąc organizowane są indywidualne wystawy plastyczne klubu, jak również zbiorcze wystawy prac członków klubu, prezentujące artystyczny dorobek uczestników zajęć. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach osoby dorosłe i młodzież.