Zabawy plastyczne

Zajęcia skierowane są do dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do szkoły. Celem spotkań z dziećmi będzie umożliwienie im swobodnej ekspresji plastycznej przez zapewnienie odpowiednio dużo miejsca, zgoda na eksperymentowanie (i brudzenie), dostarczanie odpowiednich materiałów plastycznych. Część ćwiczeń poświęcone będzie na bezpośrednie poznawanie świata przez zmysły: wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku.

W czasie zabaw plastycznych każde dziecko odnosi sukcesy, buduje poczucie własnej wartości i zaufanie do siebie jako twórcy. tutaj wszyscy mogą czuć się wygrani. Zajęcia odbywają się w obecności rodziców, czasami z ich aktywnym udziałem.

Zajęcia prowadzi Pani Joanna Brzezińska.