Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta hrabiego Krasińskiego

03 lut 2016 | Bez kategorii

slide_8

REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
im. Zygmunta hrabiego Krasińskiego
Bogi i ludzie szaleją”

 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Myszkowie, pow. myszkowski, woj. śląskie.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe, autorzy zrzeszeni i niezrzeszeni.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wierszy w ilości od jednego do trzech, nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w żadnym innym konkursie.

Wiersze należy przesłać w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem w terminie

do 04.04.2016 r. UWAGA!!! TERMIN ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO KOŃCA MAJA 2016 r.
na adres:

Miejski Dom Kultury, ul. 3-go Maja 15, 42-300 Myszków, woj. Śląskie
z dopiskiem:

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta hrabiego Krasińskiego”.

 1. Autor zobowiązany jest podać w osobnej zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres, datę urodzenia, nr telefonu, ew. adres e-mail).
 2. Organizatorzy oczekują, iż inspiracją dla autorów wierszy będzie osobowość, twórczość i epoka Zygmunta hrabiego Krasińskiego i/lub krajobraz i historia Jury Krakowsko – Częstochowskiej.
 3. Wiersze oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu.
 4. Spośród nadesłanych wierszy Jury wybierze laureatów (Grand Prix, 2 nagrody równorzędne oraz wyróżnienia)
 5. Wiersze nagrodzone oraz wyróżnione zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.
 6. Organizator nie zwraca wierszy nadesłanych na konkurs.
 7. Organizator nie zapewnia zwrotów kosztów podróży ani noclegów laureatom ani też pozostałym uczestnikom konkursu, którzy przyjadą na Wieczór Finałowy.
 8. Organizator powiadamia laureatów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach oraz o terminie Wieczoru Finałowego , podczas którego zostaną wręczone nagrody.Z A P R A S Z A M Y !
English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Click to listen highlighted text!