REGULAMIN KONKURSU NA BAŁWANA LUB RZEŹBĘ ZE ŚNIEGU.
1.Regulamin skierowany jest do dzieci z Myszkowa w wieku6-12 lat
2.Uczestnicy konkursu powinni wykonać samodzielne bałwana lub rzeźbę śnieżną, zrobić jej zdjęcie a następnie przesłać je, a pomocą messangera MDK Myszków.
3. Do zdjęcia należy załączyć metryczkę zawierająca imię i nazwisko oraz wiek autora
3.Termin nadsyłania prac upływa 17 stycznia 2021 r.
4.Prace ocenione zostaną przez komisję powołaną przez dyrektora MDK.
5.Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 20 stycznia 2021r na oraz na stronie www.mdk-myszkow.pl.
6. Autorów trzech najpiękniejszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
Organizatorzy życzą wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu oraz owocnej pracy twórczej 😉