Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Kliknij aby przesłuchać zaznaczony tekst! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA PRZEBUDOWĘ WNĘTRZA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MYSZKOWIE ORAZ NA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD TĄ DOKUMENTACJĄ

04 lut 2019 | Aktualności

MIEJSKI DOM KULTURY W MYSZKOWIE OGŁASZA przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę wnętrza budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie, oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego nad tą dokumentacją.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączoną dokumentacją.

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Kliknij aby przesłuchać zaznaczony tekst!