Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COViD – 19

28 wrz 2020 | Aktualności

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COViD – 19 obowiązujące w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie od 14 września 2020 r.

Celem zapewnienia zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania osób na terenie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie wprowadza się w niniejsze procedury.

Zasady poruszania się osób po budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie

 1. Osoby wchodzą i wychodzą do budynku MDK w Myszkowie wejściem głównym.

 2. Wchodząc do budynku należy mieć zakryte usta i nos oraz natychmiast zdezynfekować ręce.

 3. Osoba wchodząca do placówki może mieć kontrolnie mierzoną temperaturę przez pracownika MDK w Myszkowie upoważnionego do tego przez dyrektora.

Zasady uczestnictwa w seansach filmowych oraz innych imprezach artystycznych odbywających się na terenie budynku Miejskiego Domu Kultury

§ 1

W sensach lub innych imprezach artystycznych uczestniczyć mogą jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

§ 2

 1. W seansie filmowym lub innej imprezie artystycznej odbywających się na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie może wziąć udział maksymalnie 215  osób
 2. Uczestnicy mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu do obiektu, oraz przy wejściu do sali kinowej ( w holu budynku ustawiony jest stojak z płynem do dezynfekcji ).
 3. Uczestnicy podczas seansu filmowego lub innej imprezy artystycznej mają obowiązek zakrywania ust i nosa  np. przy użyciu maseczki, przyłbicy.
 4. Uczestnicy obowiązani są do zajmowania na widowni co drugiego miejsca w rzędach naprzemiennie.
 5. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 4 zwolnieni są :
  a) uczestnicy, który przebywają z dzieckiem  poniżej 13. roku życia,
  b) uczestnicy, który przebywają z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem
  o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  c) osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.
 6. Miejski Dom Kultury zapewnia możliwość korzystania z  pomieszczeń sanitarnych wyposażonych w:
  a) mydło do dezynfekcji rąk,
  b) instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.
 7. Do pomieszczeń sanitarnych wchodzi się po jednej osobie.
 8. Ustawianie się w kolejce winno nastąpić  z zachowaniem dystansu minimum 1,5 metra.
 9. Uczestnik wchodzi na salę widowiskową głównym wejściem a opuszcza salę przez wyznaczone w tym celu wyjście.

§ 3

Podczas rezerwacji / zakupu biletu niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego. Dane te są zbierane zgodnie z zaleceniami wytycznymi Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz GIS – na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu.

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Click to listen highlighted text!