Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii SMD dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie

12 kwi 2016 | Bez kategorii

Pytania z dnia 07.04.2016 r.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii SMD dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie

 

 1. Czy Zamawiający wymaga zainstalowania czujnika oświetlenia, który w połączeniu z systemem sterowania ekranem LED będzie dostosowywał jasność ekranu do warunków oświetlenia (pozwoli to uniknąć oślepiania oraz zredukuje pobór energii elektrycznej)?TAK, WYMAGA
 2. Czy Zamawiający wymaga aby producent oprogramowania oraz telebimu, firma instalująca i serwisująca posiadały ISO 9001 oraz ISO 14001 celem zapewnienia najwyższej jakości usług?NIE WYMAGA
 3. Czy w związku z wysokimi wymaganiami dot. parametrów technicznych telebimu, Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatów ISO 9001, ISO 14001 oraz deklaracji zgodności CE, w celu potwierdzenia norm jakościowych?WYMAGA DOŁĄCZENIA DEKLARACJI ZGODNOŚCI CE
 4. Czy Zamawiający wymaga, aby – celem usprawnienia usług serwisowych – producent telebimów oraz oprogramowania posiadał internetowy system obsługi zgłoszeń, pozwalający na:

– uzyskanie danych o dostarczonych produktach w szczególności o terminie ważności gwarancji

– uzyskanie informacji o elementach składowych produktu, jeżeli jest wytworzony przez oferenta

– podgląd dokonanych w trakcie eksploatacji wymian podzespołów

– podgląd dołączonych do produktu dokumentów, w szczególności certyfikatów, zaświadczeń

– uzyskanie historii awarii produktu oraz podjętych interwencji

– powiadamianie Zamawiającego drogą elektroniczną (np. email) o podjętych czynnościach w ramach zarejestrowanego zgłoszenia (np. określenie terminu usunięcia usterki, określenie terminu planowanej wizyty serwisowej wraz z opisem planowanych czynności, zamknięcie zgłoszenia serwisowego)

– możliwość zgłaszania propozycji dotyczących funkcjonalności oprogramowania dołączonego do sprzętu

– możliwość zgłaszania błędów w oprogramowaniu

– zarejestrowanie zgłoszenia reklamacyjnego

– śledzenie stanu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego od momentu zarejestrowania do jego zamknięcia

NIE WYMAGA

 1. Czy Zamawiający wymaga udostępnienia loginu i hasła do systemu serwisowego, celem zweryfikowania jego jakości?NIE WYMAGA
 2. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiało zamieszczanie informacji na temat użytkowników w postaci listy zawierającej: Użytkownika, login, adres e-mail, aktywność, typ konta?NIE WYMAGA
 3. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość zmiany przez administratora nowego hasła dla każdego użytkownika?TAK WYMAGA
 4. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiało wprowadzanie danych teleadresowych dla każdego użytkownika?NIE WYMAGA
 5. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość określania czasu sesji dla każdego użytkownika po upłynięciu którego użytkownik zostanie automatycznie wylogowany?TAK, WYMAGA
 6. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość konfiguracji wyświetlania pomocy dla każdego z użytkowników?NIE WYMAGA
 7. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało standardowo dostępny „Szablon Podstawowy” z nałożoną blokadą usunięcia?NIE WYMAGA
 8. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość tworzenia dowolnej liczby stref odtwarzania dla każdego z szablonów?NIE WYMAGA
 9. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość nadawania nazw strefom odtwarzania?TAK, WYMAGA
 10. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało dostępny gotowy zestaw najczęściej używanych rozmiarów szablonów w formie rozwijanej listy w górnej prawej części graficznego edytora szablonu?NIE WYMAGA
 11. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość przypisywania wielu szablonów do każdej z list oraz określania czasu rotacji pomiędzy nimi?TAK, WYMAGA
 12. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość tworzenia kolejki zasobów dla każdej ze stref szablonu?TAK, WYMAGA
 13. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiało tworzenie List odtwarzania w formie listy zasobów zawierającej: typ, nazwę, alias, czas oraz możliwość podglądu zasobu, wprowadzenia dodatkowych ustawień wprowadzenia notatki?NIE WYMAGA
 14. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość edycji listy odtwarzania poprzez „Drag&Drop” z Biblioteki multimediów?NIE WYMAGA
 15. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie pozwalało na szybki dostęp do zawartości Biblioteki plików podczas edycji listy odtwarzania?

TAK, WYMAGA

 1. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość dodania strefy audio dla każdej z list odtwarzania?NIE WYMAGA
 2. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość duplikowania przygotowanej listy odtwarzania?TAK, WYMAGA
 3. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość precyzyjnego określenia odtwarzania wybranego zasobu na liście odtwarzania według: kalendarza, dni tygodnia, godzin oraz kryteriów użytkownika?TAK, WYMAGA
 4. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość tworzenia zależności między treściami wyświetlanymi w różnych strefach?TAK, WYMAGA
 5. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość używania Kontenera multimediów, funkcji umożliwiającej definiowanie grupy zasobów, z której elementy wyświetlane są pojedynczo, według określonej kolejności, w ramach jednego przedziału czasowego?NIE WYMAGA
 6. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie wyświetlało automatycznie sumowany czas plików na Liście odtwarzania, wyświetlany jako dwa parametry: wykorzystany czas, pozostały czas?NIE WYMAGA
 7. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość szybkiego przypisania listy odtwarzania do wybranego odtwarzacza lub grupy odtwarzaczy?NIE WYMAGA
 8. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość tworzenia dowolnej liczby harmonogramów?TAK, WYMAGA
 9. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało zaawansowany kreator Harmonogramu bazujący na specjalnych Slotach czasowych?NIE WYMAGA
 10. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość dodawania do harmonogramu dowolnej liczby slotów?NIE WYMAGA
 11. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie umożliwiało podgląd harmonogramu w postaci listy zawierającej nazwę slotu, czas wyświetlania „od” i „do” oraz graficzną listę czasów z zaznaczonymi przebiegami czasowymi poszczególnych slotów?NIE WYMAGA
 12. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość szczegółowego określenia czasu slotu poprzez wybór daty, godziny oraz dni tygodnia?NIE WYMAGA
 13. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość przypisywania do dowolnego slotu dowolnej liczby list odtwarzania?NIE WYMAGA
 14. Czy Zamawiający wymaga, aby jedną z funkcji oprogramowania było to, by dany harmonogram zawierał „slot podstawowy” automatycznie wykorzystujący każdy wolny czas w harmonogramie?NIE WYMAGA
 15. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało mechanizm automatycznego przetwarzania plików Video, dokumentów PDF oraz prezentacji Power Point na Serwerze, w celu zwiększenia kompatybilności oraz wydajności w odtwarzaniu?TAK, WYMAGA
 16. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość wyświetlenia szczegółów na temat każdego pliku: wielkość, czas trwania, tryb obrazu, rozdzielczość, liczba klatek, bitrate?TAK, WYMAGA w zakresie wielkości, czas trwania, trybu obrazu, rozdzielczości, liczby klatek
 17. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość wprowadzania dodatkowych ustawień, różnych dla każdego z typów multimediów: animacja pojawiania i znikania, tryb wyświetlania, kolor tła, głośność oraz wyciszenie. W oknie edycji dostępny jest podgląd pliku w odniesieniu do ustawień?TAK, WYMAGA w zakresie: animacja pojawiania i znikania, tryb wyświetlania
 18. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość definiowania lokalnych list odtwarzania, z możliwością definiowania dostępu osób trzecich?NIE WYMAGA
 19. Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie dawało możliwość zaawansowanego generowania statystyk odtwarzania według typów multimediów, dla wybranego odtwarzacza lub grupy odtwarzaczy, w wybranym przedziale czasowym, przedstawionych w postaci godzinowego rozkładu odtwarzania?NIE WYMAGA
 20. Czy Zamawiający wymaga wskazania nazwy producenta telebimu oraz producenta oprogramowania, aby umożliwić weryfikację jakości otrzymywanych produktów?TAK, WYMAGA
 21. Czy oprogramowanie ma umożliwiać obsługę przez przeglądarkę Internetową z dowolnego komputera z dostępem do Internetu w jednym czasie dla wielu użytkowników?NIE WYMAGA
 22. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbki oprogramowania do sterowania ekranem LED w celu potwierdzenia jego funkcjonalności oraz jakości?NIE WYMAGA

  W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulegnie SIWZ (w dniu jutrzejszym, tj.13.04.2016 r.) w zakresie terminu składania ofert oraz Załącznika nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

 

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Click to listen highlighted text!