Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

REGULAMIN V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO im. Zygmunta hrabiego Krasińskiego „Bogi i ludzie szaleją”

18 wrz 2018 | Aktualności

REGULAMIN V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
im. Zygmunta hrabiego Krasińskiego 
Bogi i ludzie szaleją”

 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Myszkowie, pow. myszkowski, woj. śląskie.

 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe, autorzy zrzeszeni i niezrzeszeni.

 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wierszy w ilości od jednego do trzechnigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w żadnym innym konkursie.

Wiersze należy przesłać w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem w terminie do 15 listopada 2018 r.
na adres:

Miejski Dom Kultury, ul. 3-go Maja 15, 42-300 Myszkówwoj. Śląskie
z dopiskiem:

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta hrabiego Krasińskiego”.

 1. Autor zobowiązany jest podać w osobnej zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres, datę urodzenia, nr telefonu, ew. adres e-mail).

 2. Organizatorzy oczekują, iż inspiracją dla autorów wierszy będzie osobowość, twórczość i epoka Zygmunta hrabiego Krasińskiego i/lub krajobraz i historia Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

 3. Wiersze oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu.

 4. Spośród nadesłanych wierszy Jury wybierze laureatów (Grand Prix, 2 nagrody równorzędne oraz wyróżnienia)

 5. Wiersze nagrodzone oraz wyróżnione zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.

 6. Organizator nie zwraca wierszy nadesłanych na konkurs.

 7. Organizator nie zapewnia zwrotów kosztów podróży ani noclegów laureatom ani też pozostałym uczestnikom konkursu, którzy przyjadą na Wieczór Finałowy.

 8. Organizator powiadamia laureatów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach oraz o terminie Wieczoru Finałowego , podczas którego zostaną wręczone nagrody. Z A P R A S Z A M Y !

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Click to listen highlighted text!