Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

REGULAMIN VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO im. Zygmunta hrabiego Krasińskiego „Bogi i ludzie szaleją”

19 mar 2024 | Aktualności

UWAGA!!! PRZEDŁUŻAMY TERMIN NADSYŁANIA WIERSZY DO 30 KWIETNIA!!!

REGULAMIN VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
im. Zygmunta hrabiego Krasińskiego 
Bogi i ludzie szaleją”

Wprowadzenie w tematykę konkursu:

W historii literatury wiele jest wybitnych postaci, których dzieje serca, duszy i umysłu dostarczyć mogą twórczych inspiracji równie wiele jak i sama ich twórczość. Zygmunt hr. Krasiński jest doskonałym przykładem takiego właśnie autora. W swych lirykach, dramatach, powieściach historycznych, a przede wszystkim w listach pisanych przez całe życie, zawarł wiele, nadzwyczaj wiele wątków, idei, refleksji, spostrzeżeń i przemyśleń, które mogą – a nawet powinny – inspirować poetów następnych pokoleń. Także poetów naszej niespokojnej, trudnej, chwilami groźnej epoki. Bogi i ludzie – różne bogi i wielu różnych ludzi – szaleją. Nie przestają szaleć od czasów najdawniejszych poprzez epokę romantyzmu i biedermeieru – a więc czasy, w których hrabia Zygmunt zmagał się ze swym niełatwym życiem – aż do dnia dzisiejszego. Wśród chmur, wichrów, drzew chylących się pod naporem gwałtownych burz, błyskawic i grzmotów, stoi smukły młodzieniec w czarnym surducie. Wśród ruin starych zamków, marmurowych pałacowych kolumn, białych ścian dworów stoi wytworny dandys w stroju do konnej jazdy. Wśród warszawskiego, paryskiego i petersburskiego zgiełku przechadza się cichy, zamknięty w sobie poeta. Na polskie lasy i łąki, na alpejskie szczyty i przełęcze, na błękitne brzegi Morza Śródziemnego patrzy nostalgiczny pielgrzym – wygnaniec. Przy mahoniowym biurku z piórem w dłoni siedzi Poeta. Pisze o miłości. Pisze o życiu, miłości i śmierci. Odpowiedzmy mu. Porozmawiajmy z nim. Zygmunt Krasiński to doskonały partner do rozmowy o poezji.

  1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Myszkowie, pow. myszkowski, woj. śląskie.

  2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, ponadpodstawowych i osoby dorosłe, autorzy zrzeszeni i niezrzeszeni.

  3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wierszy w ilości od jednego do trzech, nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w żadnym innym konkursie.

Wiersze należy przesłać w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem w terminie do 16 marca 2024 r. na adres:

Miejski Dom Kultury, ul. 3-go Maja 15, 42-300 Myszkówwoj. Śląskie, z dopiskiem: VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta hrabiego Krasińskiego”.

  1. Autor zobowiązany jest podać w osobnej zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres, datę urodzenia, nr telefonu, ew. adres e-mail).

  2. Organizatorzy oczekują, iż inspiracją dla autorów wierszy będzie osobowość, twórczość i epoka Zygmunta hrabiego Krasińskiego i/lub krajobraz i historia Jury Krakowsko – Częstochowskiej.

  3. Wiersze oceniać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu.

  4. Spośród nadesłanych wierszy Jury wybierze laureatów i przyzna nagrody.

  5. Organizator nie zwraca wierszy nadesłanych na konkurs.

  6. Organizator nie zapewnia zwrotów kosztów podróży ani noclegów laureatom ani też pozostałym uczestnikom konkursu, którzy przyjadą na Wieczór Finałowy.

  7. Organizator powiadamia laureatów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach oraz o terminie Wieczoru Finałowego, podczas którego zostaną wręczone nagrody. Z A P R A S Z A M Y !

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Click to listen highlighted text!