WYNIKI

 Eliminacji Powiatowych

do XXXII Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na Słowa”

dla Dzieci Szkół Podstawowych

Miejski Dom Kultury w Myszkowie – 25.03.2021 r

Komisja Konkursowa w składzie:

1. Joanna Ożóg – aktorka – instruktor d.s teatru

2. Dorota Musiał – instruktor ds. literackich i teatralnych -Regionalnego Ośrodka Kultury

w Częstochowie

3. Jolanta Cesarz – Bibliotekarz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myszkowie

Po przesłuchaniu uczestników Powiatu Myszkowskiego Jury postanowiło przyznać promocje do Etapu Regionalnego XXXII Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą dla Uczniów Szkół Podstawowych następującym osobom:

W kategorii I – klasy I– III

  • Igor Gabryś– Szkoła Podstawowa nr 3 w Myszkowie

  • Julian Ruciński – Szkoła Podstawowa nr 5 w Myszkowie

  • Nikola Janocha – Szkoła Podstawowa nr 3 w Myszkowie

  • Kacper Machura – Szkoła Podstawowa w Pińczycach

  • Julia Boroń – Szkoła Podstawowa w Koziegłowach

  • Laura Zielińska- Szkoła Podstawowa w Poraju

W kategorii II – klasy IV – VI – promocji nie przyznano

W kategorii III – klasy VII-VIII

  • Marta Glinka – Szkoła Podstawowa w Gniazdowie

  • Małgorzata Słabosz – Szkoła Podstawowa nr 3 w Myszkowie

    Organizatorzy oraz jury konkursu życzą laureatom etapu powiatowego sukcesów w dalszych etapach konkursu.