Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Kliknij aby przesłuchać zaznaczony tekst! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży

21 lut 2018 | Aktualności

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Szkół Podstawowych, Ośrodków Kultury Myszkowa i Powiatu Myszkowskiego

Zapraszamy dzieci i młodzież Szkół Podstawowych powiatu myszkowskiego do udziału w XXX Regionalnych Spotkaniach z Poezja i Prozą „Wrażliwość na słowa”.

Miejski Dom Kultury jako organizator Eliminacji Miejskich i Powiatowych do konkursu prosi o przeprowadzenie w Państwa placówkach Eliminacji na szczeblach szkolnych i gminnych.

Eliminacje dla gminy Myszków odbędą się dnia 5 kwietnia 2018 r.

  • od godz 9.00 odbędą się przesłuchania dla recytatorów I i II kategorii wiekowej tj. klas I-III oraz IV-VI Szkoły Podstawowej

  • od godz. 11.00 przesłuchania dla klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych

Ogłoszenie wyników etapu gminnego nastąpi dnia 5 kwietnia 2018r. po wysłuchaniu uczestników.

Eliminacje dla powiatu myszkowskiego odbędą się dnia 6 kwietnia 2018 r. od godz. 9.00

Tego dnia zapraszamy reprezentantów Szkół Podstawowych z Gmin: Żarki, Niegowa, Koziegłowy, Poraj, Myszków.

Uczestników Eliminacji Miejskich i Powiatowych oceniać będzie komisja powołana przez Dyrektora MDK w Myszkowie. Ogłoszenie wyników etapu powiatowego nastąpi dnia 6 kwietnia 2018r. po wysłuchaniu uczestników.

W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią i zwrócenie uwagi na zawarte w nim zmiany w założeniach regulaminowych.

Prosimy o wyłonienie po 2 reprezentantów z każdej kategorii wiekowej (łącznie 6 ze szkoły) i przesłanie dokładnie wypełnionych kart zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2018r.

Eliminacje Regionalne dla najlepszych recytatorów odbędą się dnia 24 kwietnia 2018r o godzinie 10.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie (ul. Ogińskiego 13a). Uroczystość Finałowa dla laureatów XXX Regionalnych Spotkaniach z Poezja i Proza „Wrażliwość na słowa” odbędzie się 17 maja 2018 r o godz. 16.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

Pamiętając o owocnej i miłej współpracy z Państwem w latach poprzednich, prosimy o zaangażowanie w realizację XXX Regionalnych Spotkań z Poezja i Prozą „Wrażliwość na słowa”.

XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży

REGULAMIN (Uwaga są wprowadzone zmiany, prosimy uważnie przeczytać.)

Spotkania mają charakter konkursowy.

I. CELE SPOTKAŃ:
1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką żywego słowa.
2. Pielęgnowanie kultury języka i zamiłowania do literatury pięknej.
3. Rozwijanie i popularyzowanie amatorskiego ruchu artystycznego.
4. Umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń instruktorom amatorskiego ruchu recytatorskiego.
5. Zapewnienie uczestnikom i ich opiekunom konsultacji i instruktażu z zakresu recytacji/mówienia scenicznego.

II. ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami Spotkań są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych:
I. klasy I – III szkoły podstawowej,
II. klasy IV – VI szkoły podstawowej,
III. klasy VII-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół gimnazjalnych
oraz w jednej kategorii artystycznej – recytacji.
3. Prezentowany w Spotkaniach repertuar obejmuje utwór poetycki i fragment prozy. W najmłodszej grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie prozy utworem poetyckim. Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 6 minut. Przekroczenie podanego czasu będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. W Spotkaniach biorą udział uczestnicy z pięciu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego.
2. Organizatorami poszczególnych etapów w miastach i gminach są szkoły podstawowe i gimnazja oraz domy i ośrodki kultury.
3. Spotkania mają charakter wieloetapowy i są przeprowadzane na drodze kilkustopniowych eliminacji:
– szkolnych – wyłaniających do dwóch recytatorów z każdej kategorii wiekowej ( łącznie sześciu recytatorów),
– gminnych – wyłaniających do dwóch recytatorów z każdej kategorii wiekowej – łącznie sześciu recytatorów,
– powiatowych – mających na celu wyłonienie nie więcej niż dziewięciu uczestników łącznie, z uwzględnieniem wszystkich kategorii wiekowych.

Organizator przewiduje możliwość wytypowania do udziału w eliminacjach regionalnych Spotkań większej liczby wykonawców na korzyść danej grupy wiekowej, gdy uczestnicy z pozostałych grup nie spełnią ustalonych przez komisję artystyczną wymogów. Prosimy jednak o przestrzeganie podanego limitu wykonawców, czyli dziewięciu łącznie ze wszystkich kategorii wiekowych.

Przesłuchania regionalne dla uczestników z powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego i zawierciańskiego odbędą się w dniu
24 kwietnia 2018 r., godz. 10.00 – zapraszamy uczestników we wszystkich grupach wiekowych.

ELIMINACJE MIEJSKIE DLA MIASTA MYSZKOWA –

5 KWIETNIA 2018 OD GODZ. 9.00

ELIMINACJE POWIATOWE DLA POWIATU MYSZKOWSKIEGO –

6 KWIETNIA 2018 OD GODZ. 9.00

Uroczystość finałowa Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 16.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.
W programie uroczystości wręczenie nagród i prezentacje laureatów.

Zachęcamy uczestników i opiekunów do korzystania z publikowanych tekstów najbardziej współczesnych polskich autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej. Jednocześnie prosimy o niepowielanie repertuaru z poprzednich lat.
Powołani przez organizatora jurorzy oceniać będą prezentacje według następujących kryteriów:
– dobór repertuaru,
– interpretacja utworów,
– kultura słowa,
– ogólny wyraz artystyczny.

karta zgłoszenia:karta-uczestnika

Opiekun prawny każdego uczestnika konkursu wyraża zgodę na dokumentację konkursu przez Organizatora lub jego przedstawicieli, przedstawicieli prasy oraz innych mediów publicznych za pomocą obrazu lub/i dźwięku.
Opiekun prawny uczestnika konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do wprowadzenia zdjęć dokumentujących przebieg konkursu i Galę podsumowującą (ogłoszenie wyników i wręczenie nagród) do pamięci komputera, przechowywania i korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, na zasadzie licencji niewyłącznej) w celu związanym z promowaniem Konkursu w formie druku, audio, wideo oraz internecie, we wszystkich działaniach związanych z promowaniem Organizatora i Konkursu, i zobowiązuje się zgody tej nie cofnąć. Opiekun prawny uczestnika zgadza się na posługiwanie przez Organizatora Konkursu i jego Partnerów i Patronów swoim Imieniem i Nazwiskiem w celach informacyjnych.

Szczegółowe informacje dostępne na naszej stronie internetowej www.rok.czestochowa.pl w zakładce Spotkań oraz w sekretariacie ROK: tel.: 34 324 46 51, 34 324 94 81; e-mail: rok@rok.czestochowa
Koordynator Spotkań: Dorota Musiał, tel. 34 366 59 65; e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Kliknij aby przesłuchać zaznaczony tekst!