Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Dom Kultury w Myszkowie

XXXII Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa”

09 lut 2021 | Aktualności

XXXII Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą

„Wrażliwość na słowa”

dla dzieci i młodzieży

Edycja on-line

Organizator

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Spotkania mają charakter konkursowy, w roku bieżącym odbywają się w formule ON-LINE.

I. CELE SPOTKAŃ:

 1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką mówienia scenicznego/recytacji.

 2. Pielęgnowanie kultury języka i zamiłowania do literatury pięknej.

 3. Umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń uczestnikom i ich opiekunom.

II. ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Uczestnikami Spotkań są uczniowie szkół podstawowych.

 2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych:

I. klasy I – III szkoły podstawowej,

II. klasy IV – VI szkoły podstawowej,

III. klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

 1. Prezentowany w Spotkaniach repertuar obejmuje utwór poetycki i fragment prozy. W najmłodszej grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie prozy drugim utworem poetyckim. Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 5 minut. Przekroczenie podanego czasu będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE:

 1. W Spotkaniach mogą wziąć udział uczestnicy z pięciu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego.

 2. Organizatorami poszczególnych etapów w miastach i gminach mogą być szkoły podstawowe oraz domy i ośrodki kultury. Jednocześnie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną i zamknięciem szkół oraz ośrodków kultury należy typować uczestników na podstawie nagrań (szczegółowe informacje w pkt.4).

 3. Spotkania mają charakter wieloetapowy i są przeprowadzane na drodze kilkustopniowych eliminacji: szkolnych, gminnych, powiatowych, regionalnych.

Na każdym z wymienionych etapów organizatorzy wybierają łącznie maksymalnie dziewięciu recytatorów – do trzech z każdej kategorii wiekowej (klasy I-III, IV-VI, VII-VIII).

Przewiduje się możliwość wytypowania do udziału w eliminacjach regionalnych Spotkań większej liczby wykonawców na korzyść danej grupy wiekowej, gdy uczestnicy z pozostałych grup nie spełnią ustalonych przez komisję artystyczną wymogów. Prosimy jednak o przestrzeganie podanego limitu wykonawców, czyli dziewięciu łącznie ze wszystkich kategorii wiekowych.

 1. Należy przesłać nagranie materiału filmowego recytowanych tekstów, za pomocą urządzeń nagrywających, np. kamera, telefon, ze stałego ujęcia. Urządzenie rejestrujące należy ustawić na możliwie najwyższe parametry nagrywania obrazu i dźwięku, aby nagranie było jak najlepszej jakości- rozdzielczość minimalna HD 720p (1280×720).

 2. Film wraz ze skanem czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia należy przesłać internetowo jako plik formatu MP4, AVI za pomocą platformy do przesyłania danych wetransfer.com na adres e-mail d.art@mdk-myszkow.pl

 3. Termin eliminacji miejskich i powiatowych organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Myszkowie – 25 marca 2021 r.

Skany czytelnie wypełnionych kart zgłoszeń oraz filmy uczestników należy wysłać do dnia 20 marca 2021.

Przesłuchania regionalne dla uczestników z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego i zawierciańskiego, odbędą się w dniach:

21 kwietnia 2021 r. – uczestnicy w 2 grupach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,

22 kwietnia 2021 r. – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.

Uroczystość finałowa Spotkań jest planowana w maju br. O terminie zostaną powiadomieni jedynie laureaci, przy czym organizator zastrzega sobie prawo do odwołania uroczystości lub przeprowadzenia jej w innej formie, w zależności od ogólnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Zachęcamy uczestników i opiekunów do korzystania z publikowanych tekstów współczesnych polskich autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej. Jednocześnie prosimy o niepowielanie repertuaru z poprzednich lat.

Powołani przez organizatora jurorzy oceniać będą prezentacje według następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru,

 • interpretacja utworów,

 • kultura słowa,

 • ogólny wyraz artystyczny.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.rok.czestochowa.pl w zakładce Spotkań oraz w sekretariacie ROK: tel.: 34 324 46 51, 34 324 94 81; e-mail: rok@rok.czestochowa

Koordynator Spotkań: Dorota Musiał, tel. 34 366 59 65; e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl

Karta Spotkania: Karta Spotkania 2021

Regulamin: https://rok.czestochowa.pl/n/xxxii-regionalne-spotkania-z-poezja-i-proza-wrazliwosc-na-slowa–60

English EN Polski PL Українська UK
Skip to content Click to listen highlighted text!