INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dla zadania pn. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA PRZEBUDOWĘ WNĘTRZA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MYSZKOWIE ORAZ NA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD TĄ DOKUMENTACJĄ

Informacja z otwarcia ofert str. 1 z 3 Informacja z otwarcia ofert str. 2 z 3 Informacja z otwarcia ofert str. 3 z 3 Załącznik nr 6 do SIWZ Grupa kapitałowa

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę wnętrza budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie oraz na sprawowanie nadzoru...

GRUPOWY KURS TAŃCA UŻYTKOWEGO

GRUPOWY KURS TAŃCA UŻYTKOWEGO dla początkujących (dwa na jeden, disco-fox, elementy tańca towarzyskiego). START: MARZEC 2019 ——–ŚRODA 19.00 ——–PIĄTEK 18.00 WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!! DZWOŃ LUB PISZ. Jednocześnie zachęcamy do...
TELEWIZJA KŁAMIE

TELEWIZJA KŁAMIE

„Telewizja kłamie” to wybuchowa mieszanka teatru i kabaretu. Tamara Arciuch, Bartek Kasprzykowski, Bartosz Opania i Adam Fidusiewicz wcielając się w postacie znanych prezenterów telewizyjnych pokazują nie tylko co się dzieje na oczach telewidza, ale i to co się dzieje...