TELEWIZJA KŁAMIE

TELEWIZJA KŁAMIE

„Telewizja kłamie” to wybuchowa mieszanka teatru i kabaretu. Tamara Arciuch, Bartek Kasprzykowski, Bartosz Opania i Adam Fidusiewicz wcielając się w postacie znanych prezenterów telewizyjnych pokazują nie tylko co się dzieje na oczach telewidza, ale i to co się dzieje...

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dla zadania pn. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NA PRZEBUDOWĘ WNĘTRZA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MYSZKOWIE ORAZ NA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD TĄ DOKUMENTACJĄ

Informacja z otwarcia ofert str. 1 z 3 Informacja z otwarcia ofert str. 2 z 3 Informacja z otwarcia ofert str. 3 z 3 Załącznik nr 6 do SIWZ Grupa kapitałowa