Spotkania organizacyjne poszczególnych sekcji odbywać się będą zgodnie z grafikiem zamieszczonym poniżej, zaczynając od 21.09.2020r.

Spotkanie organizacyjne JURAJSKICH IGRASZEK odbędzie się 6.10.2020r, godz. 18.15.

W przypadku sekcji dziecięcych obowiązkowa obecność rodzica w celu podpisania niezbędnych dokumentów związanych z zagrożeniem Sars-cov2.

Obowiązkowe maseczki.

Grafik 2021